Wybór Mieszkanek i Mieszkańców wpisany do budżetu Dzielnicy

Rada Dzielnicy Pierwszej dołączyła wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zadania do budżetów. Kwoty i inne elementy pozostały bez zmian.:

Poniższe projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku:

 • Kwieciste Planty ? rewitalizacja Plant Dietlowskich. Kwota: 60,000.00
 • Zielono mi ? rewitalizacja 4 skwerów!. Kwota: 60,000.00
 • 1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z Dzielnicy I Stare Miasto Kwota:12,000.00
 • Kazimierskie murale historyczne .Kwota: 20,000.00
 • Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 ? zakup i montaż kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego. Kwota: 13,715.00

Na rok 2016 zostały zaplanowane:

 • Sportowe Bulwary Sport to zdrowie!. Kwota: 60,000.00
 • ?Chodź na kijki!? ? zajęcia nordic-walking dla seniorów na Bulwarach. Kwota: 3,790.00
 • Książki na czasie i książki wszech czasów ? Głosuj i szukaj ich w bibliotece Kwota: 6,000.00

 

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – wyniki głosowania

Znamy już wyniki głosowania. W naszej dzielnicy w puli 200 000,00 złotych mieszczą się poniższe projekt na sumę 197,805.00 złotych:

 1. Kwieciste Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich Planty Dietlowskie mogą znowu rozkwitnąć! Celem niniejszego projektu jest posadzenie krzewów róży pomarszczonej oraz irgii błyszczącej na odcinku od ul. Św. Sebastiana do ul. Starowiślnej. „Kwieciste Planty” to kontynuacja ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu „Kwitnące Planty”. Kwota: 22,300.00 ilość punktów: 1913
 2. Sportowe Bulwary Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Ci bliska, zagłosuj na ten projekt, który dotyczy instalacji siłowni, stołów do ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarach Wiślanych. Kwota: 60,000.00 ilość punktów: 1533
 3. Zielono mi – rewitalizacja 4 skwerów! Więcej zieleni w centrum Krakowa! Realizacja projektu poprawi estetykę trzech skwerów: przy ul. Tarłowskiej i Zwierzynieckiej, przy ul. Długiej oraz Skwerze Hanssona. Kwota: 60,000.00 ilość punktów: 1344
 4. 1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z Dzielnicy I Stare Miasto Celem projektu jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto , którzy ukończyli 60 rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 1000 darmowych biletów do kina. W ramach inicjatywy każdy senior będzie mógł pójść, zupełnie za darmo, na dowolnie wybrany film z oferty repertuarowej Kina Paradox. Projekt ma również zainspirować uczestników do udziału w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz rozmów o sztuce filmowej w gronie rodziny i znajomych. Kwota:12,000.00 ilość punktów: 1016
 5. Kazimierskie murale historyczne Projekt dotyczy pokazania twarzy osób, które związane były z Krakowskim Kazimierzem na arkadach muru przy ul. Józefa 17. Twarze na arkadach to: 1. Król Kazimierz Wielki – założyciel miasta Kazimierz; 2. Esterka – legendarna oblubienica króla Kazimierza Wielkiego; 3.Karol Knaus – kazimierski architekt, budowniczy; 4. Helena Rubinstein – „Cesarzowa piękna”; 5.Cesarz Józef II – reformator, patron ulicy.Kwota: 20,000.00 ilość punktów: 637
 6. Książki na czasi i książki wszech czasów – Głosuj i szukaj ich w bibliotece Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskeij Biblioteki Publicznej w Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy I – Stare Miasto, poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wyposażenie jednej filii w projektor multimedialny, który umożliwi prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców dzielnicy Kwota: 6,000.00 ilość punktów: 613
 7. Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 ? zakup i montaż kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego Celem projektu jest zakup i montaż kompleksowego i nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego w Rodzinnym Ogrodzie przy ul. Krupniczej 38. Inwestycja ta zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które będą korzystać z jego atrakcji. Pozwoli wyeliminować wszelkie akty przemocy, wandalizmu czy kradzieży. Ponadto wpisze się w wyznawaną przez wszystkich rodziców zasadę, że priorytetem jest bezpieczeństwo najmłodszych. Kwota: 13,715.00 ilość punktów: 402
 8. „Chodź na kijki!” – zajęcia nordic-walking dla seniorów na Bulwarach Projekt zakłada prowadzenie w okresie letnim zajęć nordic-walking dla seniorów na Bulwarach Wiślanych oraz zakup 15 par kijków dostępnych na czas zajęć. Kwota: 3,790.00 ilość punktów: 189

We wtorek 7 lipca o godzinie 18.00 zacznie się sesja Dzielnicy Pierwszej, podczas której powyższe projekty zostaną wpisane do budżetu dzielnicy. Wyniki budżetu ogólnomiejskiego i innych dzielnic dostępne na stronie BIP.

Głosowanie zakończone

Głosowanie zakończone. Serdecznie dziękujemy za Państwa udział. Dzielnice mają 7 dni na podliczenie głosów, czyli wyniki mogą pojawić się nawet w przyszłym tygodniu. Czekamy z niecierpliwością, ale nie bezczynnie.

2.07.2015 (czwartek) Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, godzina 16.30, sala Dietla, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 zastanowimy się m.in. nad tym jak zorganizować prace nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego.

Znamy listę projektów

W naszej Dzielnicy możemy wybierać spośród 21 projektów. Numery, które wpiszemy na karcie do głosowania są tymi, które widnieją przy projektach na poniższej liście http://krakow.pl/?/192546,1462,komunikat,lista_projektow__k?
Głosowanie rozpocznie się 20 czerwca, wtedy też zostanie uruchomiona aplikacja do głosowania przez Internet na stronie http://krakow.pl/budzet i będzie trwało do 28 czerwca.
Karty do głosowania można samodzielnie wydrukować lub otrzymać  w punktach głosowania.
Aby oddać ważny głos, głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przyznając najwyżej ocenionemu projektowi 3 punkty, a najniżej 1 punkt oraz uzupełnić wszystkie rubryki na karcie do głosowania.

Konkurs

Do wygrania nagrody związane z Budżetem Obywatelskim Miasta Krakowa, Dzielnicą Pierwszą i darmowe bilety do Ogrodu Doświadczeń. Aby wygrać należy:

1) Stworzyć post lub wydarzenie (w konkursie mogą brać udział jedynie te stworzone po ogłoszeniu konkursu) promujące głosowanie
2) Zawrzeć w nim informację o dacie głosowania i możliwości głosowania przez internet lub w punktach do głosowania
3) W treści zamieścić link http://krakow.pl/?/192383,1463,komunikat,wykaz_punktow_glos?
4) Zamieścić link do postu lub wydarzenia w komentarzu poniżej lub przesłać do nas mailem.
5) Zdobyć najwięcej oznaczeń „lubię to” dla postów lub uczestników dla wydarzeń

O wygranej decyduje:
1) W przypadku postu ilość oznaczeń „lubię to” na godzinę 24.00 28 czerwca
2) W przypadku wydarzenia ilość osób potwierdzających udział na godzinę 24.00 28 czerwca

W przypadku zastosowania ograniczeń prywatności osoby tworzącej post/ wydarzenie uniemożliwiających nam samodzielne sprawdzenie ilości polubień lub potwierdzeń prosimy o przesłanie print screena z tej godziny.

Miejsca w których można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie będzie trwać od 20 do 28 czerwca. Pełną listę projektów poznamy po rozpatrzeniu protestów – 12 czerwca.

Głos będzie można oddać poprzez stronę http://krakow.pl/budzet lub w lokalach wyborczych:

 • 22 czerwca (poniedziałek) i 23 czerwca (wtorek) w Siedzibie Rady Dzielnicy Pierwszej w godz. od 17.00 do 20.00
 • 27 czerwca (sobota) w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15 w godz. od 10:00 do13:00
 • 28 czerwca (niedziela) w Siedzibie Rady Dzielnicy Pierwszej w godz. od 15.00 do 18.00
 •  22-26 czerwca w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej:
  • filia nr 4 ul Dietla 80/82
  • filia nr 8 ul. Krakowska 29

w godzinach pracy, czyli:

  • poniedziałek (22.06) 09:00-19:00
  • wtorek (23.06) 09:00-15:30
  • środa (24.06) 09:00-19:00
  • czwartek (25.06)11:00-15:30
  • piątek (26.06) 09:00-19:00

Każdy mieszkaniec może oddać głos w dowolnym punkcie głosowania, poprzez wrzucenie karty do głosowania, jednak aby głos był ważny, na projekty dzielnicowe może głosować tylko i wyłącznie mieszkaniec dzielnicy, której projekt dotyczy.

Dodatkowy dzień rozpatrywania protestów

Dziś zaczyna się rozpatrywanie odwołań od nagatywnych decyzji w ramach weryfikacji. Plan posiedzeń z udziałem wnioskodawców i wnioskdawczyń z udziałem urzędników oraz członkiń i członków Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego:

8 czerwca w godzinach 11:30 ? 15:00 w sali 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4.
9 czerwca w godzinach 7:30 ? 14:00 w sali Dietla, Plac Wszystkich Świętych 3-4
11 czerwca w godzinach 12:00-15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego.

Wyniki weryfikacji.

Znamy wyniki weryfikacji. Są dostępne  wraz z komentarzem UMK na stronie: http://bip.krakow.pl/?news_id=68640

Czas na składanie odwołań od negatywnej oceny mają Państwo do 8 czerwca. Protesty będą rozpatrywane przy udziale Wnioskodawczyni/ Wnioskdawcy (lub jego przedstawiciela/ przedstawicielki), przedstawicieli/ek jednostek merytorycznych dokonujących oceny formalno-prawnej wniosków oraz przedstawicieli i przedstawicielek Rady Programowej Budżetu  Obywatelskiego.

 • 8 czerwca (poniedziałek) w godzinach 11:30 ? 15:00, sala 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4
 • 9 czerwca (wtorek)w godzinach 7:30 ? 14:00, sala Dietla, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Pełna lista projektów (po rozpatrzeniu odwołań) po losowaniu kolejności na listach do głosowania będzie opublikowana 12 czerwca. Głosowanie odbędzie się 20-28 czerwca.

Pierwsze formalne posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego

Dziś odbyło się pierwsze formalne posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w skład której wchodzi:

 • 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkanek i mieszkańców,
 • 8 przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa i jednostek miejskich,
 • 6 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa,
 • 8 przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic. 

w tym osoby zaangażowane w Priorytet Obywatelski Dzielnicy Pierwszej.

(pełen tekst w linku: Zarządzenie Prezydenta nr 579 dot. Rady Programowej, strona żródłowa na BIP)

Na posiedzeniu dowiedzieliśmy się kilku ważnych rzeczy:

 • Wnioski ogólnomiejskie będzie można składać również w siedzibach Rad Dzielnic, a wnioski lokalne w UMK,
 • projekty moga być przesyłane elektronicznie (mailem w formie plików pdf, skanów itd, a także faksem).
  • wnioskodawcy, którzy nie mają podpisu elektronicznego będą musieli w określonym terminie dostarczyć do UMK oryginał własnoręcznie podpisanego wniosku,
  • wszystkie projekty można składać do 31 marca, natomiast dostarczenie oryginału przesłanego elektronicznie wniosku może odbyć się po tej dacie.
 • Działki  miejskie:
  • przeznaczone do sprzedaży uchwałą Rady Miasta lub innym dokumentem nie mogą być zagospodarowane w ramach budżetu obywatelskiego,
  • dzierżawione od gminy Kraków mogą być zagospodarowane w ramach budżetu obywatelskiego, pod warunkiem uzyskania zgody dzierżawcy,
  • oddane w uzytkowanie wieczyste nie mogą być zagospodarowane w ramach budżetu obywatelskiego.
 • Wydział Promocji planuje kolejne atrakcyjne wydarzenie promujące budżet obywatelski – więcej szczegółów już wkrótce.

 

WordPress theme: Kippis 1.15