Budżet Obywatelski 2014

Mieszkańcy i mieszkanki, Dzielnicy I, po raz drugi wspólnie zadecydują na co wydać część budżetu Dzielnicy. Po raz pierwszy będą też mogli wziąć udział w planowaniu wydatków budżetu miasta. Każdy będzie mógł złożyć projekt, który zostanie poddany otwartej dyskusji i głosowaniu wszystkich zainteresowanych i uprawnionych.

Regulamin został wypracowany podczas spotkań Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie. Obecnie działa Rada Programowa (link do zarządzenia) oraz zespół ewaluacyjny w skład których wchodzą przedstawiciele strony społecznej, UMK, Rady Miasta, Rad Dzielnic i UMK, oraz Zespół ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa złożony z samych urzędników (link do zarządzenia). Ewaluacją całego procesu zajmuje się zewnętrzny podmiot – Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia.

 Jak to działa?

Procedura rozpoczyna się poprzez nabór projektów zadań. Na specjalnie do tego przygotowanym formularz można złożyć propozycję przedsięwzięcia zawierającą opis wchodzących w jego skład działań, uzasadnienie celowości jego podjęcia oraz szacunkowy kosztorys.

Projekty dzielą się na ogólnomiejskie - zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza,że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy, oraz lokalne – czyli realizowane zgodnie ze statutem danej dzielnicy i na jej terenie.

Następnie złożone projekty zostaną przeanalizowane pod kontem zgodności z wymogami formalno-prawnymi. Projekty dotyczące lokalizacji nie będących własnością Gminy, lub z innych przyczyn niezgodne z prawem i procedurami budżetowymi zostaną odrzucone.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną przedstawione publicznie i poddane pod osąd mieszkanek i mieszkańców w głosowaniu preferencyjnym. Rada Dzielnicy i Rada Miasta uchwalając listę zadań priorytetowych wpisze na nią kolejne najwyżej oceniane projekty, aż do wyczerpania puli finansowej.

Kto może wziąć udział?

Każdy kto ukończył 16 rok życia i mieszka, na terenie Dzielnicy I (zadanie lokalne) bądź gminy Kraków (zadania ogólnomiejskie)

Więcej informacji na stronie miejskiej: http://krakow.pl/budzet/

„Priorytet Obywatelski” realizowany w 2013 roku był pilotażowym mechanizmem partycypacyjnym dostosowanym do kompetencji Rad Dzielnic i procedur budżetowych Krakowa. Był to ruch oddolny: grupa mieszkanek i mieszkańców we współpracy z Radą Dzielnicy stworzyła i przeprowadziła całą procedurę bez korzystania ze środków zewnętrznych, wykorzystując środki własne. Współorganizatorzy weszli w skład Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie, oraz zasiadają w Radzie Programowej. Osoby zainteresowane poprzednią edycją (w wyniku której w czerwcu 2013 roku mieszkańcy i mieszkanki zadecydowali o inwestycjach na rok 2014) zapraszamy do zakładki Priorytet Obywatelski 2013 i do kontaktu z nami.

Polecamy również strony:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15