Czym jest Priorytet Obywatelski

„Priorytet Obywatelski” realizowany w 2013 roku był pilotażowym mechanizmem partycypacyjnym dostosowanym do kompetencji Rad Dzielnic i procedur budżetowych Krakowa. Powstał w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców i mieszkanek należących do Inicjatywy Prawo do Miasta oraz Federacji Anarchistycznej. Cała procedura powstała wskutek współpracy powyższych z Radą Dzielnicy Pierwszej. Jest to pilotażowa forma częściowego budżetu partycypacyjnego.

 Był to ruch oddolny: grupa mieszkanek i mieszkańców we współpracy z Radą Dzielnicy stworzyła i przeprowadziła całą procedurę bez korzystania ze środków zewnętrznych. Współorganizatorzy weszli w 2014 roku w skład Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie, oraz zasiadają w Radzie Programowej budżetu obywatelskiego.

Rada Dzielnicy przeznaczyła do wyłącznej decyzji mieszkańców i mieszkanek 50 tysięcy złotych (sumę tę zwiększono o 3400 złotych, tak aby móc zrealizować oba projekty, które uzyskały najwięcej punktów), a w lutym 2014 roku Dzielnica uzyskała dodatkowe środki z budżetu miasta.

Osobami uprawnionymi w roku 2013 do zgłaszania wniosków i głosowania były mieszkanki i mieszkańcy (na podstawie zameldowania lub oświadczenia), uczniowie i studenci uczęszczający na zajęcia w Dzielnicy Pierwszej powyżej 16 roku życia. Udział w procedurze osób niepełnoletnich wymagał zgody ich opiekunów.

Zgłoszono 20 projektów (pełna lista), z czego formalną weryfikację przeszło 14 z nich. Głosowanie trwało dwa dni i było preferencyjne (każdy uprawniony wybierał 5 projektów z listy i przyznawał im od 1 do 5 punktów).

W czerwcu 2013 roku mieszkanki, mieszkańcy i osoby uczące się w Dzielnicy Pierwszej wybrali zadania do realizacji w ramach częściowego budżetu partycypacyjnego. Spośród 14 zgłoszonych przez siebie zadań wybrali do realizacji dwa :

  • ?Zakup 20 ławek ogrodowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów.? (kwota 16.000 zł) 1331 punktów,
  • ?Mała inwestycja: renowacja parkietu sali gimnastycznej, renowacja stolarki okiennej w pracowni elektrycznej.? (kwota 37.328 zł) 1077 punktów,

W lutym 2014 dzielnica Dzielnica I (Stare Miasto) w całości przeznaczyła „dofinansowanie dla Dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku?  na realizację kolejnych zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkanki i mieszkańców w czerwcu 2013 roku:

  • Doposażenie ogródka (placyku zabaw) w Żłobku Samorządowym nr 1 w Krakowie ? 7.360 zł
  • Dietla/Starowiślna ? odtworzenie zieleni dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki węzła komunikacyjnego ? 10.000 zł
  • Upiększajmy Kraków ? Inwestujmy w zieleń przy ul. Krakowskiej 13 ? 9.000 zł
  • Zakup stojaków rowerowych do szkół 7.500 zł (kwota zmniejszona za zgodą wnioskodawcy, Gimnazjum nr 2)
  • Edukacyjna wartość sportu 19.540 zł (kwota zmniejszona za zgodą wnioskodawcy SP nr 2).

Wraz z zadaniami, które zajęły 1 i 2 miejsce podczas głosowania, zostały wpisane do budżetu dzielnicy na rok 2014 i będą wykonane w tym roku.

W głosowaniu brało udział 634 osób (oddano 612 ważne głosy).

Obecnie czekamy na realizację wybranych zadań.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat procedury (w wyniku której w czerwcu 2013 roku mieszkańcy i mieszkanki zadecydowali o inwestycjach na rok 2014) zapraszamy do zakładki Priorytet Obywatelski 2013,  dokumenty i materiałyZasady 2013 oraz Projekty 2013 i do kontaktu z nami pod adresem kontakt@priorytetobywatelski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15