Jak złożyć projekt

Projekt należy złożyć osobiście w biurze Rady Dzielnicy do końca stycznia. Wymagane jest również przesłanie formularza projektu w wersji elektronicznej na adres e-mailowy.

Projekt musi być opisany na formularzu

Wypełniony formularz powinien zawierać:

  • Tytuł projektu
  • Skrócony opis projektu – będzie on widniał na kartach do głosowania, musi być więc zwięzły i rzeczowy.
  • Szczegółowy opis projektu: o co chodzi, jakie działania, gdzie, kiedy i ew. w jaki sposób mają zostać przeprowadzone.
  • Uzasadnienie projektu: jakim zadaniom dzielnicy odpowiada, komu projekt będzie służył, na jaki problem, i jak, odpowiada projekt.
  • Szacunkowy kosztorys: jakie elementy kosztowe będzie pociągała realizacja projektu, i w jakich kwotach.
  • Uzasadnienie kosztorysu: celowość poszczególnych składowych projektu, źródło podanych cen. Ten punkt jest istotny, bo pozwoli odsiać projekty niepoważne. Trzeba tu wskazać, że cyfry nie są „wzięte z sufitu” – np. na podstawie wyceny firmy zajmującej się daną tematyką, albo szacunku eksperta (kogo konkretnie).
  • Załączniki: zdjęcia, mapy, plany, projekty, wizualizacje, ekspertyzy, szczegółowy kosztorys – wszystko, co ułatwi mieszkańcom podjęcie decyzji.
  • Dane kontaktowe autora projektu.

Projekt musi mieć poparcie (podpisy) 10 uprawnionych osób – mieszkających lub uczących się na terenie Dzielnicy I, mających 16 lub więcej lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie dodatkowo zgoda opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres projektu musi się mieścić w kompetencjach Rady Dzielnicy

Miejsce realizacji musi się znajdować na terenie Dzielnicy I oraz być własnością Gminy Miejskiej Kraków. Obszary tematyczne: edukacja, działania społeczne, mała inwestycja, bezpieczeństwo, sport i rekreacja. Zgodnie ze Statutem w kompetencji Rady Dzielnicy w ramach zadań priorytetowych znajdują się: remonty dróg i chodników, parkingi, place, oświetlenie ulic, zakupy i remonty w szkołach, zakupy do bibliotek, przedszkoli, żłobków, imprezy kulturalne, zakupy dla domów kultury, zakupy i remonty w klubach sportowych, imprezy sportowe, zakupy i remonty na rzecz służby zdrowia oraz dofinansowywanie specjalistycznych badań medycznych, opieka społeczna, działania na rzecz bezpieczeństwa ludności.

Z uwagi na to, że Rada Dzielnicy nie posiada osobowości prawnej, projekty będą musiały być realizowane przez jednostki miejskie np.: szkoły, domy kultury, ośrodki sportu, ZIKiT.

Koszt projektu nie może być mniejszy niż 5 tys. zł oraz nie wyższy niż wysokość środków przeznaczonych na Priorytet Obywatelski

Jeśli nie masz pewności jak sformułować projekt, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do wolontariuszy na dyżurach (terminy już wkrótce), albo przez e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15