Wstępne wyniki głosowania cd

Mamy wstępne wyniki głosowania w Dzielnicy Pierwszej. Zrealizowane będą projekty mieszczące się w puli 100 tys złotych. Potwierdzenie listy zadań do realizacji w przyszłym tygodniu. Kolejność według ilości oddanych głosów:
1. ?Kwitnące Planty ? rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta?Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. kwota: 21 000 zł
2. ?Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana? Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej. kwota 60 000 zł
3. ?Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romualda Traugutta przy ulicy Smoleńsk 5-7 w Krakowie? Budowa boiska sportowego (mini boisko do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie. kwota: 100 000 zł
4. ?Aktywne bulwary? Instalacja siłowni na powietrzu na bulwarze Kurlandzkim oraz stołu do ping-ponga i dwóch stolików do gry w szachy. kwota 100 000 zł
5. ?Pakiet ?Angielski i Bezpieczeństwo? inicjatywa ?Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów? oraz ?Bezpieczne? ? Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię? i ?Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy I??Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. kwota: 43 200zł
6. ?Bezpieczne Centrum ? nocny patrol Straży Miejskiej?Wprowadzenie pieszego patrolu na Kazimierzu w każdą sobotnią noc roku, w godzinach 20.00-4.00. kwota: 45 000 zł
7. ?Ochrona zieleni i zagospodarowanie pasa drogowego wzdłuż budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej oraz ochrona zieleni w innych pasach drogowych Dzielnicy I?Poprawa stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych na terenie Dzielnicy I (w pierwszej kolejności wzdłuż budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej) przez ograniczenie możliwości parkowania aut na pasach zieleni przyulicznej, bezpośrednio pod drzewami. kwota: 97 000 zł
8. ?Zielona przestrzeń dla wypoczynku dzieci i dorosłych ? rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Tarłowskiej i Zwierzynieckiej oraz stworzenie placu zabaw? Rewitalizacja zaniedbanego pasa zieleni oraz przekształcenie go w miejsce do wypoczynku służące mieszkańcom, przede wszystkim rodzicom z małymi dziećmi. kwota: 23 000 zł
9. ?Zieleń przy placu Słowiańskim? Poprawa wyglądu placu Słowiańskiego poprzez uporządkowanie zieleni. Bardzo potrzebne w tym miejscu jest dosadzenie żywopłotu, przycięcie istniejącego, dosadzenie krzewów oraz drzew w pustych okienkach. kwota: 40 000 zł
10. ?W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece? Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych. kwota: 2 000 zł
11. ?Bezpieczne przejścia dla pieszych? Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED. kwota: 6 000 zł
12. ?Mali ratownicy? Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. kwota: 11 600 zl
13. ?Przygotowanie i instalacja modułów informujących o źródłach nazw ulic na obszarze Dzielnicy I? Założeniem projektu jest przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu oznakowania ulic Dzielnicy I za pomocą tablic z informacjami dotyczącymi patronów ulic i placów lub z pochodzeniem ich nazw. kwota 100 000 zł

Wstępne wyniki głosowania

Są już wstępne wyniki głosowania kolejność według zebranych głosów, zrealizowane zostaną kolejne zadania mieszczące się w puli 2,7 mln:
1) Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych (koszt: 76 tys. zł),
2) Free WiFi for Cracow – Darmowy Miejski Internet (koszt: 1,5 mln),
3) Projekt nie zostanie zrealizowany – nie mieści się w puli na zadania ogólnomiejskie : Angielski Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów (koszt: 2,7 mln),
4) Projekt nie zostanie zrealizowany – nie mieści się w puli na zadania ogólnomiejskie: Miejski Plac Manewrowy 01 – motocyklowo-samochodowy tor szkoleniowy (koszt: 2,7 mln),
5) Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza, (koszt 300 tys.).
6) „Od dzieciaka do starszaka” – gigantyczny plac zabaw w Parku
Jordana., (koszt 236,9 tys)
7) Projekt nie zostanie zrealizowany – nie mieści się w puli na zadania ogólnomiejskie: Rewitalizacja Parku Lotników Polskich (koszt 975,8 tys)

oraz Centrum psychoonkologii (koszt 29,7 tys)

Czyli na łączną sumę 2 142 600,96 zł pozostałe projekty (czyli dopełnienie do 2,7 mln na sumę 557 399,04 zł
podamy jak tylko uzyskamy informację z Urzędu Miasta.)

W naszej dzielnicy zostaną zrealizowane następujące projekty:

 1. ?Kwitnące Planty ? rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta?
  Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. kwota: 21 000 zł
 2. ?Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana? Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej. 60 000 zł

Kolejne zadania do realizacji podamy jak tylko dostaniemy informację z Urzędu Miasta Krakowa.

Potwierdzenie tych wyników nastąpi w przyszłym tygodniu (część komisji liczyła głosy do godziny 23.00)

http://krakow.pl/aktualnosci/144101,26,komunikat,budzet_obywatelski__jak_glosowali_mieszkancy_.html

Głosowanie za nami – trwa ewaluacja.

Głosowanie zakończone. Jutro ( w czwartek 9 października) dowiemy się jakie projekty mieszkanki i mieszkańcy Krakowa postanowili zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.

Cały czas trwa ocena. Najbliższe zaplanowane działania:
?8 października koniec realizacji badania ankietowego z wnioskodawcami.
?9 października początek analizy danych dotyczących głosowania oraz spotkanie Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego (godz 14. sala 303, UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4)
?10 października wywiad grupowy z osobami, które nie uczestniczyły w procesie na żadnym jego etapie – osoby zainteresowane proszone o kontakt pod adresem <strong> irphis@gmail.com </strong> Planowana data i miejsce: godz. 17:30 w sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa (2 piętro, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy – do której pokierują pracownicy portierni), Pl. W. Świętych 3-4.
?17 października warsztat z wnioskodawcami (godzinę i miejsce podamy wkrótce)
?20 października otwarte spotkanie dla mieszkańców (godzinę i miejsce podamy wkrótce)
?Spotkanie Zespołu Ewaluacyjnego Budżetu Obywatelskiego godz 18.00 Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (czekamy na potwierdzenie daty)
?koniec października – badanie sondażowe na generalnej populacji mieszkańców Krakowa.

Ewalucja trwa. Jeśli ktoś z Was słyszał o budżecie obywatelskim w Krakowie, ale nie brał w nim udziału zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie grupowym z osobami, które NIE uczestniczyły w procesie na żadnym jego etapie. Koordynacją wywiadu zajmuje się Paweł Hess. Ewaluatorzy i ewaluatorki z Pracowni badań i innowacji społecznych Stocznia proszą osoby zainteresowane o kontakt pod adresem irphis@gmail.com, tak aby mogli/ły dopasować plan spotkania do szacowanej ilości osób.

Już w sobotę rusza głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Aby zagłosować trzeba skończyć najpóźniej w dniu głosowania 16. rż, być mieszkanką/em Krakowa (zameldowanie nie jest wymagane), wybrać dzielnicę z którą się jest najbardziej związanym oraz 5 projektów dzielnicowych i 5 projektów miejskich.

Głosować można:

Szczegółowe informacje na temat głosowania są dostępne na stronie: http://krakow.pl/budzet/139442,artykul,glosowanie.html

Projekty zgłoszone w naszej dzielnicy:

kolejność po losowaniu

Wszystkie projekty w kolejności przyjętej w ramach głosowania

 

Śródmiejska Biblioteka Publiczna wspiera budżet obywatelski

Głosuj internetowo w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej! We wszystkich filiach i w bibliotece głównej dostęp do internetu jest darmowy dla użytkowników. Poniżej pełna lista. W naszej dzielnicy funkcjonują dwie bibiloteki na parterze filia nr 4 na Dietla i filia nr 8 na Krakowskiej a kilka znajduje się blisko granic naszej dzielnicy.

We wtorki i czwartki Biblioteka Główna i wszystkie filie pracują
w godzinach od 7.30 do 15.30

Godziny udostępniania w poniedziałek, środa i piątek:

Nr Filii Adres
BG Kraków, ul. Masarska 14

11.00 ? 19.00

2 Kraków, ul. Bobrowskiego 11

12.00 ? 19.00

4 Kraków, ul. Dietla 80/82

9.00 ? 19.00


6
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 6

12.00 ? 19.00


7
Kraków, al. 29 Listopada 59

12.00 ? 19.00


8
Kraków, ul. Krakowska 29

9.00 ? 19.00


9
Kraków, ul. Bosaków 11

12.00 ? 19.00


10
Kraków, ul. Łąkowa 27

12.00 ? 19.00


11
Kraków, ul. Dzielskiego 2

12.00 ? 19.00


12
Kraków, ul. Lubomirskiego 7a

12.00 ? 19.00


13
Kraków, Al. Daszyńskiego 22

9.00 ? 19.00


16
Kraków, AL. Pokoju 33

12.00 ? 19.00


17
Kraków, ul. Brodowicza 1

12.00 ? 19.00

18 Kraków, ul. Ugorek 14

12.00 ? 19.00

19 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 100

9.00 ? 19.00

 

Ponadto w
Filii nr 11 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Dzielskiego 2
Filii nr 9 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bosaków 11
w poniższych dniach będą miały swoją siedzibę tradycyjne komisje do głosowania

sobota 27.09.2014 r.

8.00 ? 12.00

niedziela 28.09.2014 r.

16.00 ? 20.00

poniedziałek 29.09.2014 r.

16.00 ? 20.00

wtorek 30.09.2014 r.

8.00 ? 12.00

Zapraszamy

Kolejność projektów na listach do głosowania

Dziś na BIP pojawiła się informacja o kolejności umieszczenia projektów na karcie do głosowania.

W Dzielnicy Pierwszej można głosować na następujące wnioski:

kolejność po losowaniu

Pełen spis wniosków ze wszystkich dzielnic i z całego miasta w kolejności w jakiej znajdą się na karcie do głosowania znajduje się tutaj jako plik pdf do ściągnięcia

Plik PDF ze spisem lokali wyborczych we wszystkich dzielnicach Krakowa znajduje się tu

Prawidłowo oddany głos będzie wymagał wybrania 5 projektów dzielnicowych i 5 projektów miejskich.

Pełna lista projektów

Znamy wyniki weryfikacji. Spośród 656 projektów: 459 zostało dopuszczonych do głosowania (w tym jeden z nich to połączenie dwóch wniosków), 194 nie przeszło weryfikacji, a jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. Spis projektów tutaj: http://krakow.pl/polecamy/136401,1463,komunikat,wyniki_weryfikacji_merytorycznej_propozycji_zadan_zlozonych_w_ramach_budzetu_obywatelskiego_miasta_krakowa_2014.html

W naszej dzielnicy można głosować na następujące wnioski:

 1. ?Kwitnące Planty ? rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta?
  Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. kwota: 21 000 zł
 2. ?Zieleń przy placu Słowiańskim? Poprawa wyglądu placu Słowiańskiego poprzez uporządkowanie zieleni. Bardzo potrzebne w tym miejscu jest dosadzenie żywopłotu, przycięcie istniejącego, dosadzenie krzewów oraz drzew w pustych okienkach. kwota: 40 000 zł
 3. ?Przygotowanie i instalacja modułów informujących o źródłach nazw ulic na obszarze
  Dzielnicy I?
  Założeniem projektu jest przygotowanie i wdrożenie pilotażowego programu oznakowania ulic Dzielnicy I za pomocą tablic z informacjami dotyczącymi patronów ulic i placów lub z pochodzeniem ich nazw. kwota 100 000 zł
 4. ?W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece? 
  Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych. kwota: 2 000 zł
 5. ?Ochrona zieleni i zagospodarowanie pasa drogowego wzdłuż budynku Wojewódzkiej 
  Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej oraz ochrona zieleni w innych pasach drogowych 
  Dzielnicy I?
  Poprawa stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych na terenie Dzielnicy I (w pierwszej kolejności wzdłuż budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej) przez ograniczenie możliwości parkowania aut na pasach zieleni przyulicznej, bezpośrednio pod drzewami. kwota: 97 000 zł
 6. ?Pakiet ?Angielski i Bezpieczeństwo? 
  inicjatywa ?Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów? oraz ?Bezpieczne? – Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię? i ?Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy I?”
  Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. kwota: 43 200zł
 7. „Bezpieczne Centrum ? nocny patrol Straży Miejskiej”Wprowadzenie pieszego patrolu na Kazimierzu w każdą sobotnią noc roku, w godzinach 20.00-4.00. kwota: 45 000 zł
 8. ?Mali ratownicy? Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. kwota: 11 600 zl
 9. ?Bezpieczne przejścia dla pieszych? Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED. kwota: 6 000 zł
 10. ?Aktywne bulwary? Instalacja siłowni na powietrzu na bulwarze Kurlandzkim oraz stołu do ping-ponga i dwóch stolików do gry w szachy. kwota 100 000 zł
 11. ?Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Romualda Traugutta przy ulicy Smoleńsk 5-7 w Krakowie? Budowa boiska sportowego (mini boisko do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, tenisa ziemnego) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie. kwota: 100 000 zł
 12. ?Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży
  im. dr. H. Jordana?
  Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej. 60 000 zł
 13. ?Zielona przestrzeń dla wypoczynku dzieci i dorosłych – rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Tarłowskiej i Zwierzynieckiej oraz stworzenie placu zabaw?

Rewitalizacja zaniedbanego pasa zieleni oraz przekształcenie go w miejsce do wypoczynku służące mieszkańcom, przede wszystkim rodzicom z małymi dziećmi. kwota: 23 000 zł

Pamiętajcie o głosowaniu 27 września – 5 października. Będzie można przyjść do lokalu lub głosować za pomocą formularza na stronie miasta.

Posiedzenie Rady Programowej

rada-programowa

autor: Mateusz Płoskonka

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego. W najbliższy poniedziałek 1 września o godz. 14:00 w sali Kupieckiej.

W tym samym dniu poznamy wyniki weryfikacji merytorycznej i spis projektów zawierający tytuły wszystkich projektów oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

 

Wiemy ile projektów złożono

Podano oficjalną liczbę zgłoszonych projektów: 656, z czego 158 miało charakter ogólnomiejski, pozostałe miały być realizowane w dzielnicach.

1 września na stronach http://krakow.pl/budzet oraz Biuletynu Informacji Publicznej podane zostaną do informacji publicznej wszystkie złożone wnioski wraz z opisem i uzasadnieniem negatywnej weryfikacji. Trzymamy kciuki by tych ostatnich było jak najmniej.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa już w tą środę, godz 14.00, sala 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Spotkanie ewaluacyjne 30 czerwca

plus-minus-oct13

Serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki i mieszkańców na spotkanie ewaluacyjne 30 czerwca, o godzinie 17.30 w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich świętych 3-4, sala Lea, przewidywany czas spotkania 2,5 godziny (do 20.00).

Budżet obywatelski jest narzędziem, które ma służyć mieszkankom i mieszkańcom, dlatego tak ważne jest by na bieżaco oceniali poszczególne jego części. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone dotychczasowej akcji informacyjno-promocyjnej na poziomie dzielnic i całego miasta. Zebrane informacje posłużą opracowaniu akcji promocyjno-informacyjnej dotyczącej głosowania oraz wyciągnięciu wniosków i stworzeniu zaleceń na przyszłe lata.

link do informacji UMK

WordPress theme: Kippis 1.15