Zasady 2013

Mieszkańcy, a także osoby uczące się w Dzielnicy I, mogą składać projekty, na co przeznaczyć część budżetu Dzielnicy. Projekty te zostaną poddane otwartej dyskusji i głosowaniu wszystkich mieszkańców.

Zasady Priorytetu Obywatelskiego dla Dzielnicy I

Dokument określający zasady szczegółowo: ZASADY (PDF). Poniżej najważniejsze punkty:

  • W procesie mogą brać udział zarówno mieszkańcy, jak i osoby uczące się i studiujące na terenie Dzielnicy.
  • W procesie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
  • Projekty muszą posiadać co najmniej 10 podpisów poparcia
  • Zadania Komisji to przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, ocena formalna wniosków i przeprowadzenie głosowania. Do poprawnego wykonania tych zadań potrzebna jest szeroka współpraca społeczności Dzielnicy.
  • Kampania będzie się dzieliła na 2 etapy – edukacyjny (o co w ogóle chodzi, jak formułować projekty) i informacyjny (prezentacja zgłoszonych wniosków, informacja o głosowaniu). W ramach kampanii odbędą się min. 2 spotkania – jedno edukacyjne, w formie warsztatowej, drugie informacyjne, z dyskusją nt. projektów.
  • Ocena wniosków będzie przebiegała wg schematu: Ocena formalna w Komisji -> odesłanie do potencjalnego wykonawcy zadania (np. ZIKiT-u) w celu oceny realności założeń budżetowych -> ewentualne poprawki wnioskodawców. Będzie możliwa komasacja, czyli łączenie podobnych projektów, o ile wnioskodawcy się na to zgodzą.
  • Głosowanie odbędzie się w 2 dni – piątek, sobota, przed wakacjami.
  • Głosowanie będzie preferencyjne, tzn. każdy głosujący będzie mógł przyznać punkty kilku preferowanym projektom.
  • Rada Dzielnicy wpisze wybrany projekt (lub projekty) na listę zadań priorytetowych.

 

Zasady te zostały przyjęte przez Komisję Doraźną ds. budżetu partycypacyjnego Rady Dzielnicy I, w obecności mieszkańców, na posiedzeniu 10 kwietnia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15